Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu!

O G Ł O S Z E N I E dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na podstawie § 16 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 20 ust. 3, 4 i 6 Aktu Założycielskiego spółki …

Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu! Read More »