Zaproszenie do składania ofert: rozbudowa systemu CCTV

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833)  przy ulicy Obroki 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107504, NIP 634-23-55-985, REGON 276708558 zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z rozbudowa systemu CCTV w obiekcie zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Obroki 130.

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania należy kierować:
– drogą elektroniczną na adres mailowy info@obroki.pl
– drogą papierową: bezpośrednio lub listownie do sekretariatu Spółki, znajdującego się w Budynku Zarządu w Katowicach (40-833), przy ul. Obroki 130.

SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU ZADANIA W PDF DO POBRANIA:

Reset password

Wpisz swój adres e-mail, a wyślemy Ci link do zmiany hasła.

Powered by Estatik