ZACZNIJMY OD FUNDAMENTÓW

STRUKTURA SPÓŁKI

Wszystkie dodatkowe informacje uzyskasz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Właściciel spółki

Nazwa udziałowca Udział [%]
CZH S.A. 100%

Rada nadzorcza

Imię i nazwisko Funkcja
Anita Pikul Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Kowalski Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Imię i nazwisko Funkcja
Adam Jakubiec Prezes Zarządu

TERAZ POPULARNE

Scroll to Top