30 LAT WZLOTÓW I UPADKÓW

HISTORIA SPÓŁKI

Poznaj historię kompleksu handlowego, który zaopatrywał 20 lat temu punkty detaliczne w całej południowej Polsce.

1992

Katowickie Hale Targowe S.A.

Okres największego rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Tworzy się najnowocześniejsze centrum zaopatrzenia południowej Polski w produkty spożywcze.

1992
1994

Katowicki Hurt Towarowy S.A.

Dalszy okres rozkwitu obiektu, brakuje wolnych stanowisk handlowych. Rozbudowa obecnej Hali nr 3. Pojawiają się pierwsze supermarkety w Polsce.

1994
1999

Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o.o.

Konkurencja zachodnich obiektów handlowych coraz bardziej daje się we znaki. Powołanie nowej spółki, której jedynym udziałowcem staje się Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. (CZH)

1999
2010

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

Zmiana nazwy spółki na działającą do dzisiaj. Mimo dalszych procesów na rynku powodujących wchłanianie i likwidacje małych przedsiębiorstw handlowych nasze hale targowe nadal tętnią życiem.

2010
2016

Własność obiektów

Spółka Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. staje się jedynym właścicielem obiektów przy ulicy Obroki 130 i Gliwickiej 234 w Katowicach. Gwarantuje to jeszcze większą stabilność i elastyczność w stosunkach z najemcami.

2016
2022

Dalszy rozwój

Spółka staje być może przed największym wyzwaniem w swojej historii. Tylko zdobycie bezpiecznego miejsca na rynku zdominowanym przez zagraniczne korporacje handlowe da gwarancję na dalszy rozwój.

2022

Powstanie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. związane jest z historią kilku innych podmiotów, które funkcjonowały na terenie zajmowanym obecnie przez Spółkę. Pierwszym właścicielem nieruchomości było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Przedmiotem działalności gospodarczej WPHW na terenie obiektu było organizowanie i prowadzenie obrotu rynkowego (detal-hurt) nieżywnościowymi artykułami konsumpcyjnymi, w szczególności obuwiem (w Hali 2 i 4) i asortymentem RTV i AGD (w Hali 1).

W roku 1992 Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa z Katowic została nowym właścicielem nieruchomości, przystosowała istniejące obiekty do handlu artykułami spożywczymi tworząc naówczas nowoczesne centrum zaopatrzenia Polski południowej pod nazwą Katowickie Hale Targowe S.A., które skupiało około 800 stanowisk handlowych. Spółkę KHT S.A. utworzyły: Gmina Katowice, Górnośląski Bank Gospodarczy oraz Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa. Powstanie zespołu hurtowni na obszarze blisko 10 hektarów pozwoliło uporządkować handel targowiskowy towarami spożywczymi przetworzonymi na terenie miasta Katowice.

W 1994 roku nazwę – Katowickie Hale Targowe S.A. zastąpiono nazwą – Katowicki Hurt Towarowy S.A. Lata 1994-1995 to okres boomu handlowego gospodarczego – na halach brakowało wolnych miejsc, hurtownie z wyprzedzeniem zamawiały dodatkowe powierzchnie, sprzedaż kwitła, a przychody były znaczące. W tym okresie podjęto się rozbudowy części biurowej w Hali 3. W kolejnych latach weszły na polski rynek przedsiębiorstwa z kapitałem zachodnim – powstały pierwsze centra handlowe, stanowiące konkurencją dla krajowego handlu hurtowego.

Spółka KHT dzierżawiła obiekt będący własnością CZH do końca 1999 roku a następnie została postawiona w stan likwidacji. Dla zachowania ciągłości działalności gospodarczej, w dniu 21 grudnia 1999 roku powołano Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o. o., której założycielem i jedynym udziałowcem została Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. Większość załogi spółki KHT została zatrudniona w nowej firmie.

W styczniu 2010 roku zmieniono nazwę Spółki na Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. 

Na chwilę obecną, przy ulicy Obroki 130 działalność prowadzi prawie 250 podmiotów, ich sytuacja pod rządami nowej spółki jest lepsza, bardziej stabilna. Do dnia dzisiejszego „Obroki” to największy spożywczy rynek hurtowy na Śląsku.

TERAZ POPULARNE

Scroll to Top