STRATEGIA DŁUGOTERMINOWA

MISJA I CEL SPÓŁKI

Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku lokalnym to priorytet.

Główne cele i kierunki strategiczne działalności Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. są nakierowane na zachowanie dotychczasowej efektywności gospodarowania, dywersyfikacji działalności handlowej oraz utrwaleniu wizerunku i wzmocnieniu pozycji rynkowej Spółki, przy założeniu realizacji zaplanowanych zamierzeń:

  • Utworzenie rynku regionalnego pod nazwą Śląski Rynek Hurtowy, który będzie uzupełnieniem istniejącego rynku spożywczego o rynek nieprzetworzonych produktów rolnych;
  • Inwestycje w zaawansowane rozwiązania informatyczne, modernizacja infrastruktury techniczno-sprzętowej, wdrożenie nowych narzędzi systemowych wspierających działalność handlową operatorów i pracowników Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o.;
  • Przygotowanie hali dla przedstawicielstw firm zagranicznych oferujących tradycyjne produkty ze swoich krajów;
  • Wprowadzenie nowych elementów wizualizacji Spółki i intensywna promocja marki OBROKI;
  • Optymalizacja powierzchni sprzedażowej, organizacja pracy Spółki w duchu ciągłego samodoskonalenia, a co się z tym wiąże – nieustanne podnoszenie jakości oferowanych usług i produktów.

TERAZ POPULARNE

Scroll to Top