Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Zapytanie ofertowe na realizację zadania związanego z wykonaniem obligatoryjnych przeglądów budowlanych - Śląski Rynek Hurtowy OBROKI

Zapytanie ofertowe na realizację zadania związanego z wykonaniem obligatoryjnych przeglądów budowlanych

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z wykonaniem obligatoryjnych przeglądów budowlanych dla następujących budynków/budowli: 

Obiekt przy ul. Gliwickiej 234 (w załączniku mapa poglądowa obiektu) 

OBIEKT Powierzchnia zabudowy [m2] Wysokość [m] Ilość kondygnacji Zakres 
Budynek Biurowy (BB) 835,1 11,05 5 – letni 
Budynek Magazynowy 1 (BM1) 351,7 4,2 5 – letni 
Budynek Magazynowy 2 (BM2) 309,7 4,3 5 – letni 
Budynek Magazynowy 4 (BM4) 116 4,4 5 – letni 
Hala Magazynowa 1 (HM1) 3627,5 8,8 Półroczny, 5 – letni 
Hala Magazynowa 2 (HM2) 852,3 6,98 Roczny 
Budynek Socjalno – Biurowy (BSB) 485 8,8 5 – letni 
Budynek Rozdzielni Elektrycznej (RG) 80 4,4 5 – letni  

Obiekt przy ul. Obroki 130 (w załączniku mapa poglądowa obiektu)  

OBIEKT Powierzchnia zabudowy [m2] Wysokość [m] Ilość kondygnacji Zakres 
Hala 1 11972,3 7,85 Półroczny, 5 – letni 
Hala 2 7910,8 7,85 Półroczny, 5 – letni 
Budynek Zarządu 1394,5 5,8 5 – letni 
Pawilon Handlowy 344,4 5 – letni 
Budynek Działu Technicznego 932,23 4,35 5 – letni 
Hala 4 361,56 5,2 5 – letni 
Hala 3 8332,3 12 1/3 Półroczny, 5 – letni 
Wiata 2 3159,5 7,25 Półroczny, 5 – letni 
Wiata 1 5790,7 7,00 Półroczny, 5 – letni 
Obiekty terenu GOW 2202 2,7-4,2 Roczny 
Zabudowa Obrzeży 1678 2,7-5,3 Roczny 
Wiata 3 415,91 10,5 Roczny 
Zabudowy pod Wiatą 2 2273 2,7-3,2 Roczny 
Zabudowy pod Wiatą 1 4433 2,7-3,2 Roczny 

Ofertę należy wysłać drogą mailową na adres info@obroki.pl w terminie do dnia 06.03.2023 r.  

W przypadku chęci przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach przed złożeniem oferty prosimy o telefoniczne lub mailowe uzgodnienie terminu wizji z panem Jackiem Borowczyk (515-061-477, jacek.borowczyk@obroki.pl )  

Mapy obiektów: