Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów ppoż / systemów przeciwpożarowych - Śląski Rynek Hurtowy OBROKI
system ppoz

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądów ppoż / systemów przeciwpożarowych

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z:

– wykonaniem półrocznego przeglądu 27 sztuk klap oddymiających MCR MERCOR i 4 bram pożarowych UNIMA
– kwartalnego przeglądu systemów pożarowych opartych na centralach sterujących POLON ALFA i ESSER oraz elementach wykazanych w poniższej tabeli:

Ofertę należy wysłać drogą mailową na adres info@obroki.pl w terminie do dnia 13.03.2023 r.  

W przypadku chęci przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty prosimy o telefoniczne lub mailowe uzgodnienie terminu wizji z panem Jackiem Borowczykiem (515-061-477, jacek.borowczyk@obroki.pl)