Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania związanego z wykonaniem usług porządkowych - Śląski Rynek Hurtowy OBROKI

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania związanego z wykonaniem usług porządkowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA ZWIĄZANEGO Z WYKONANIEM USŁUG PORZĄDKOWYCH, WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW WRAZ Z UTRZYMANIEM ZIMOWYM ORAZ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ MIENIA
W KATOWICACH PRZY UL. OBROKI 130 I GLIWICKIEJ 234.

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-833)  przy ulicy Obroki 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107504, NIP 634-23-55-985, REGON 276708558 zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z wykonaniem usług porządkowych, wywozu i utylizacji odpadów wraz z utrzymaniem zimowym oraz bezpośredniej ochrony fizycznej mienia w Katowicach przy ul. Obroki 130 i Gliwickiej 234.