Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Zaproszenie do składania ofert na modernizację poszycia dachowego w obiekcie przy ul. Gliwickiej 234 - Śląski Rynek Hurtowy OBROKI

Zaproszenie do składania ofert na modernizację poszycia dachowego w obiekcie przy ul. Gliwickiej 234

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania związanego z modernizacją ok 3600m2 poszycia dachowego w obiekcie przy ul. Gliwickiej 234 w Katowicach.

Od wykonawcy oczekuje się ujęcia następujących elementów w przedstawionej ofercie:

  • przygotowanie podłoża dachowego;
  • wykonanie nowego pokrycia dachowego;
  • zabezpieczenie i obróbka naroży, dylatacji i obróbek kominów;
  • wymiana daszków kominów.

Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę możliwy jest udział (nie więcej niż dwóch osób ze strony jednego Wykonawcy) w wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji zadania. Zgłoszenia do udziału w wizji lokalnej należy dokonać drogą elektroniczną na adres: info@obroki.pl. Termin ustalony zostanie z  każdym indywidualnie w korespondencji zwrotnej. Dojazd na wizję lokalną odbywa się na koszt własny Wykonawcy i w jego własnym zakresie.

Miejsce oraz termin składania ofert:

  • Ofertę można złożyć:

– listownie na adres Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. ul. Obroki 130,    40-833 Katowice;

– osobiście w sekretariacie Spółki pod tym samym adresem, który podany jest powyżej;

– mailowo na adres: info@obroki.pl .

  • Do złożonej oferty należy przedłożyć:

– referencje w ilości 3 szt.;

– polisę ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej OC .

  • Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2024 r. o godzinie 1200.

Śląskiemu Rynkowi Hurtowemu OBROKI sp. z o.o. przysługuje prawo do odwołania lub zakończenia zbierania ofert bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert oraz po jego zakończeniu. Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. zastrzega prawo do podjęcia dalszych rozmów z wybranymi oferentami.