Społeczna odpowiedzialność biznesu

Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do zarządzania zgodnie z polityką społecznej odpowiedzialności biznesu, rozumianą jako długoterminowa strategia zarządzania i rozwoju, opierająca się o wartości firmy, która w etyczny i przejrzysty sposób, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy, pozwala osiągnąć korzyści biznesowe. Zgodnie z tą polityką przyjęto zasady operacyjne dla obszarów takich jak:

  • środowisko,
  • zarządzanie,
  • klienci,
  • pracownicy,
  • społeczność oraz
  • dostawcy

Misją Spółki jest systematyczny wzrost jej efektywności poprzez zapewnienie klientom optymalnych dla hurtowego handlu rolno - spożywczego warunków prowadzenia działalności. 

Misja ta jest realizowana przy uwzględnieniu takich wartości, jak: indywidualne podejście do klienta, rzetelność, kompetentna i zaangażowana kadra pracownicza, wysoki standard świadczonych usług, wieloletnie doświadczenie, ugruntowany pozytywny wizerunek oraz zapał do podejmowania nowych wyzwań w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.