Historia

Powstanie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. związane jest z historią kilku innych podmiotów, które funkcjonowały na terenie zajmowanym obecnie przez Spółkę.
Pierwszym właścicielem nieruchomości było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego. Przedmiotem działalności gospodarczej WPHW na terenie obiektu było organizowanie i prowadzenie obrotu rynkowego (detal-hurt) nieżywnościowymi artykułami konsumpcyjnymi, w szczególności obuwiem (w Hali 2 i 4) i asortymentem RTV i AGD (w Hali 1).

W roku 1992 Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa z Katowic została nowym właścicielem nieruchomości, przystosowała istniejące obiekty do handlu artykułami spożywczymi tworząc naówczas nowoczesne centrum zaopatrzenia Polski południowej pod nazwą Katowickie Hale Targowe S.A., które skupiało około 800 stanowisk handlowych. Spółkę KHT S.A. utworzyły: Gmina Katowice, Górnośląski Bank Gospodarczy oraz Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa. Powstanie zespołu hurtowni na obszarze blisko 10 hektarów pozwoliło uporządkować handel targowiskowy towarami spożywczymi przetworzonymi na terenie miasta Katowice. 

W 1994 roku nazwę – Katowickie Hale Targowe S.A. zastąpiono nazwą – Katowicki Hurt Towarowy S.A. Lata 1994-1995 to okres boomu handlowego gospodarczego – na halach brakowało wolnych miejsc, hurtownie z wyprzedzeniem zamawiały dodatkowe powierzchnie, sprzedaż kwitła, a przychody były znaczące. W tym okresie podjęto się rozbudowy części biurowej w Hali 3. W kolejnych latach weszły na polski rynek przedsiębiorstwa z kapitałem zachodnim – powstały pierwsze centra handlowe, stanowiące konkurencją dla krajowego handlu hurtowego.

Parking przed Halą nr 1
Parking przed Halą nr 1

Dawna bocznica kolejowa
Dawna bocznica kolejowa

Budowa Hali nr 3
Budowa Hali nr 3

Spółka KHT dzierżawiła obiekt będący własnością CZH do końca 1999 roku a następnie została postawiona w stan likwidacji. Dla zachowania ciągłości działalności gospodarczej, w dniu 21 grudnia 1999 roku powołano Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o. o., której założycielem i jedynym udziałowcem została Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach. Większość załogi spółki KHT została zatrudniona w nowej firmie. 

W styczniu 2010 roku zmieniono nazwę Spółki na Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. 

Na chwilę obecną, przy ulicy Obroki 130 działalność prowadzi prawie 250 podmiotów, ich sytuacja pod rządami nowej spółki jest lepsza, bardziej stabilna. Do dnia dzisiejszego „Obroki” to największy spożywczy rynek hurtowy na Śląsku.

 

 

Od roku 2000 Zarząd Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. zrealizował wiele znaczących inwestycji, poprawiających stan całej infrastruktury technicznej, mających jednocześnie wpływ na zwiększenie standardu świadczonych usług. Do najważniejszych z nich należą:

 • bramy i parking – realizacja 2001,
 • modernizacja oświetlenia na Hali 1 – realizacja lata 2001/2002,
 • wodociąg przeciwpożarowy i sieć hydrantów zewnętrznych – realizacja lata 2002- 2004,
 • specjalistyczny system przeciwpożarowy dla Hali 3 – realizacja 2004,
 • modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej – realizacja 2004,
 • system telewizji przemysłowej – realizacja 2007,
 • szybkobieżna, automatyczna brama wjazdowa – realizacja 2008,
 • sieć informatyczna, z wykorzystaniem technologii światłowodowej – realizacja 2008,
 • modernizacja Pawilonu Handlowego (Budynek Socjalno - Sanitarny) – realizacja 2009,
 • ogrodzenie obiektu od strony wschodniej – realizacja 2009,
 • modernizacja wentylacji nawiewno - wywiewnej na Hali 1 – realizacja 2010,
 • zabudowa pawilonów na Wiacie 1 i 2 – realizacja 2010,
 • remont konstrukcji i zadaszenia na Wiacie 1 i 2 – realizacja 2010,
 • budowa masztów flagowych przed Budynkiem Zarządu - realizacja 2011,
 • remont elewacji zewnętrznej Budynku Zarządu, Hali 1 i Hali 2 – realizacja lata 2010 - 2012,
 • modernizacja centralnego ogrzewania Hali 1 i Hali 2 – realizacja 2012.